Tips: Thiên Long Thiên Kiếm OPEN chính thức : 19h30 tối thứ 7 ngày 04/12/2021